Виртуален изпитен център

Добре дошли, скъпи студенти.

Курсът "Ръководство на студента" е създаден с основната цел да се запонаете със системата за дистанционно обучение и нейните компоненти. Курсът е разделен на отделни теми, които съдържат файлове в PDF формат, както и създадени симулативни ресурси. Чрез файловете Вие може да се запознаете с основните действия, които трябва да извършвате по отделните учебни дисциплини, а чрез симулативните ресурси Вие реално можете да упражните учебните ресурси, да се запознаете как функционира системата и какво се изисква от Вас.

В края на всяка тема има текст наименован "Внимание". Там са дадени и изяснени основните грешки, които могат да настъпят при работата в учебната дисциплина, както и решенията за тяхното преодоляване. В случай, че сте изпаднали в хипотетична грешка, за която няма възможност да бъде разрешена чрез това ръководство, моля, обърнете се към съответните консултанти в отдел "Дистанционно обучение".

Желаем Ви Успех!